De fanfare biedt, in samenwerking met de muziekschool (Kumulus), een drietal opleidingen (AMV, HAFA en SLAGWERK). Na de AMV cursus starten de kinderen met de instrumentale cursus. De leerlingen dienen vanaf dat moment ook lid te worden van Fanfare Sint Cornelius. Hier vindt u een algemene beschrijving van de opleiding. Voor een tijdschema en bijbehorende kosten kunt u hier klikken.

Overzicht Opleidingen

AMV

Vanaf groep 4 kunnen de kinderen lid worden van onze vereniging en gaan dan eerst een cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) volgen. De eerste drie lessen zijn gratis om te kijken of de leerlingen de lessen ook echt leuk vindt. Deze cursus houdt in dat een begin wordt gemaakt met de notenleer gecombineerd met het bespelen van instrumenten, waarbij de aandacht uitgaat naar spelenderwijs leren muziek maken. Op deze manier krijgen kinderen de ruimte om hun muzikale talenten te ontwikkelen en te ontdekken of muziek maken een leuke hobby voor hen is.

De cursus omvat 30 lessen, start in oktober en wordt na schooltijd gegeven. Wanneer deze cursus met goed gevolg is afgesloten, kunnen de kinderen overstappen naar de instrumentale cursus (HAFA of SLAGWERK).

HAFA en SLAGWERK

In principe starten de meeste leerlingen op bugel of trompet. Na twee maanden zal de docent van Kumulus een advies geven aan de leerlingen. Dit kan inhouden dat zij verder gaan met bugel of trompet en indien noodzakelijk eventueel overstappen naar bariton, saxofoon, trombone of hoorn. Deze lessen worden gegeven door professionele leerkrachten van Kumulus.

Ook is het mogelijk de cursus slagwerk/percussie te volgen. Deze wordt door onze eigen instructeur (eveneens een professionele docent) gegeven. De slagwerkleerlingen zullen opgeleid worden op kleine trom. In een later stadium is het mogelijk over te stappen op melodisch slagwerk of drums.

De instrumentale cursussen HAFA en Slagwerk leiden op voor de diverse graden die bij de muziekschool behaald kunnen worden. Bovendien moeten naast deze praktijklessen ook theorielessen gevolgd worden om aan een bepaald graadexamen te kunnen deelnemen.

Praktijklessen vinden wekelijks plaats voor zowel blaasinstrumenten als percussie. Theorielessen HAFA vinden twee-jaarlijks plaats in blokken van 10 lessen van 2 uur. Deze vinden plaats gedurende het schooljaar dat er wordt deelgenomen aan het examen. Hiervoor krijgen de leerlingen enkele weken voor aanvang een oproep van Kumulus. Voor de theorielessen geldt een minimumleeftijd van 10 jaar. Voor praktijkexamen is er geen minimumleeftijd.

Tevens is het voor leerlingen verplicht om jaarlijks deel te nemen aan solistenconcours, de voorspeeldag en de jeugdfanfare of – drumband zodra een bepaald niveau behaald is (dit zal altijd in overleg met betreffende leraar en dirigent plaats vinden).

Wat kunt u van ons verwachten?

De fanfare zorgt voor gediplomeerde opleiders en kwalitatief goede instrumenten zodat de leerlingen een volwaardige muziekopleiding kunnen volgen. De instrumenten en uniformen worden door de fanfare ter beschikking gesteld. Bij aanvang van de praktijkopleiding en doorstroom naar fanfare of drumband ontvangen de leerlingen een tas en een muziekstandaard. Hiervoor wordt een borgsom van 15 euro in rekening gebracht. Partituren voor (jeugd) fanfare/drumband worden door de vereniging verstrekt. Ook komt een gedeelte van de kosten van de opleiding voor rekening van de fanfare.

Verder ontvangen de leerlingen twee maal per jaar een rapport over de vorderingen. Ouders kunnen overigens in de agenda van hun kind zien hoe de bevindingen van de docent zijn. Ook wordt hierin aangegeven welke oefeningen voor de volgende les dienen te worden bestudeerd. Ouders kunnen uiteraard bij vragen ook contact opnemen met de docent.

Wat verwachten wij van leerlingen?

Naast de lessen dienen de leerlingen ook thuis de nodige tijd in hun hobby te steken. Het bespelen van een blaasinstrument of slagwerkinstrument kan alleen dan redelijk onder de knie worden gekregen wanneer er regelmatig wordt geoefend. Ook verwachten wij dat er met behoren met de ter beschikking gestelde instrumenten en andere eigendommen van de fanfare wordt omgegaan.

Muziek is een ontzettend leuke hobby, maar vereist wel enige discipline en inzet. Het lidmaatschap van een dergelijke verengingen brengt naast een hoop plezier, ook verschillende verplichtingen met zich mee. Wij verwachten dat een ieder die hiervoor kiest zich hiervan bewust is en aanwezig zal zijn bij de activiteiten die worden georganiseerd. Betrokkenheid van de ouders is hierbij noodzakelijk om het culturele erfgoed van onze vereniging in stand te kunnen houden. Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen dan ook met aandacht en onderhouden hierover ook contact met de ouders, dan wel via de leraar of via de opleidingscommissie. Wij willen hiermee voor beide partijen waarborgen dat er op een leuke, proactieve manier wordt omgegaan met het begrip “muziek maken”.

Wellicht zult u denken: Waarom een onaantrekkelijk beeld schetsen van het lidmaatschap van onze vereniging? Dit is zeer zeker niet de bedoeling. Maar we willen hiermee voorkomen dat mensen te lichtzinnig kiezen voor een hobby als muziek en dan na korte tijd stoppen met de opleiding of na langere tijd stoppen met hun lidmaatschap en zo hiermee zowel ouders als ook de vereniging onnodig op kosten jagen.