Het opleidingsschema geeft een overzicht van het opleidingstraject zoals dat door de gemiddelde leerling doorlopen wordt. Dit kan echter variëren afhankelijk van het talent en de inspanningen van de specifieke leerling.

Hoewel leerlingen soms al op zeer vroege leeftijd starten, adviseren wij te beginnen met ongeveer 6 jaar. Kinderen leren in deze tijdperiode ook lezen en schrijven, want ook het begrip van notenleer vergemakkelijkt. Bovendien is er ook wel een beetje kracht vereist om het muziekinstrument goed te kunnen hanteren.

De opleiding voor blaasmuziek (HAFA) wordt gegeven via muziekschool Kumulus. Voor de meeste leerlingen geldt echter dat de praktijklessen wekelijks in de Haarderhof plaatsvinden (na schooltijd). De theorielessen vinden op Kumulus zelf plaats, maar dit betreft slechts een beperkte periode in de opleiding. Als vereniging verwachten wij van de leerlingen dat ze ten minste niveau HAFA B behalen.

De opleiding slagwerk wordt verzorgd door de drumbandinstructeur/docent Erik van Wegberg en vindt wekelijks plaats in de Haarderhof.

Schema & Kosten HAFA Opleiding

Jaar Opleiding Periode Kosten per jaar
incl. korting 1)
1 Algemene Muzikale Vorming (AMV) 30 lessen start oktober 50 euro
eerste 3 lessen gratis
2 Praktijk schooljaar aug – juli 80% * kosten opleiding 2)
3 Praktijk schooljaar aug – juli 75% * kosten opleiding
Prelude examen april
4 Praktijk schooljaar aug – juli 70% * kosten opleiding
HAFA A – theorie 3) 10x twee uur sept – dec
HAFA A – theorie-examen
HAFA A – praktijkexamen april
5 Praktijk schooljaar aug – juli 60% * kosten opleiding
6 Praktijk schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
HAFA B – theorie 10x twee uur sept – dec
HAFA B – theorie-examen
HAFA B – praktijkexamen april
7 Praktijk schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
8 Praktijk schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
HAFA C – theorie 10x twee uur sept – dec
HAFA C – theorie-examen
HAFA C – praktijkexamen april
9 Praktijk schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
10 Praktijk schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
HAFA D – theorie 10x twee uur sept – dec
HAFA D – theorie-examen
HAFA D – praktijkexamen april

1) De vereniging geeft op de kosten van de praktijkopleiding in het eerste jaar een korting van 20%, in het tweede jaar 25%, het derde jaar 30%, het vierde jaar 40% en vanaf het vijfde jaar 50%.
2)
Ter indicatie: in 2011 bedroegen de kosten van de opleiding via Kumulus 293 euro.
3)
Voor het theorie-examen A geld een minimum leeftijd van 10 jaar. Mocht de leerling al eerder aan het A examen toe zijn, kan wel eerst het praktijk examen afgelegd worden, en dan het theorie examen.

Schema & kosten SLAGWERK Opleiding

Jaar Opleiding Periode Kosten
incl. korting 1)
1 Algemene Muzikale Vorming (AMV) 30 lessen start oktober 50 euro
eerste 3 lessen gratis
2 Praktijk – Lesboek 1
slagtechniek / ritmische figuren
Schooljaar aug – juli 80% * kosten opleiding 2)
3 Praktijk – Lesboek 2
roffel / introductie melodisch slagwerk
Schooljaar aug – juli 75% * kosten opleiding
4 Praktijk – Lesboek 3
Voorbereiding examen / maatsoorten
Schooljaar aug – juli 70% * kosten opleiding
Theorie A 5x één uur + proefexamen
Slagwerkexamen -Theorie A april of november
Slagwerkexamen – Praktijk A 3) april of november
5 Praktijk – Lesboek 4
Nieuwe ritmische figuren, meer combinaties van de reeds beheersende figuren, maatsoorten en uitgebreider melodisch slagwerk
Schooljaar aug – juli 60% * kosten opleiding
6 Praktijk – Lesboek 5
Voorbereiding voor examen B
Schooljaar aug – juli 50% * kosten opleiding
Theorie B 5x één uur + proefexamen
Slagwerkexamen -Theorie B april of november
Slagwerkexamen – Praktijk B april of november
7 Het vervolgtraject is afhankelijk van de keuze die de leerling maakt: bij interesse in verdere opleiding kan een keuze worden gemaakt voor een specifiek instrument, bijvoorbeeld marimba, pauken of drums. 50% * kosten opleiding

1) De vereniging geeft korting op de kosten van de praktijkopleiding.
2)
Ter indicatie: in 2011 bedroegen de kosten van de opleiding 293 euro.
3)
Er geldt geen minimumleeftijd voor de slagwerkexamens, er geldt echter wel de voorwaarde dat de leerling pas mag deelnemen aan het praktijkexamen indien het theorie-examen met een voldoende afgesloten is.

Overige kosten

Naast de kosten die zijn weergegeven in het schema, dient elke leerling zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de lesboeken. Tevens betaalt elke leerling de kosten van het lidmaatschap in de vorm van een maandelijkse contributie. Deze hoeven in de eerste twee jaar van de opleiding echter niet betaald te worden. Vanaf jaar drie gaat de leerling ook het lidmaatschap betalen.