Jubilarissen

Jubilarissen Fanfare & Drumband Sint Cornelius Borgharen

Op zondag 18 november 2018 zullen de jubilarissen van Fanfare & Drumband Sint Cornelius Borgharen in het zonnetje worden gezet. Het betreft Marlies Aarts, Bert Dejalle en Math Stevens.

Opvallend aan het 50-jarig lidmaatschap van Marlies Aarts is dat zij het eerste vrouwelijk verenigingslid is die 50 jaar verbonden is aan de fanfare. Marlies begon haar muzikale carrière als solfège leerling bij Jean Sassen (de toenmalige dirigent) en Pierre Crauwels. Haar eerste instrument was bugel, maar ze stapte al snel over naar bariton. Dit instrument bespeelde ze jarenlang met veel plezier. Daarbij speelde zij niet alleen binnen het fanfare orkest, maar deed ze ook regelmatig mee aan het Mgr. Roncken-trofee solistenconours. In 1974 won ze als kwartet samen met Anja Hensels, Hanneke Kleijnen, Helma Ummels dit concours. Later stapte Marlies over naar Sax-tenor, wat zij nog steeds speelt binnen onze fanfare. Tevens was Marlies jarenlang lid van Kapel de Neutetikkers. Naast een actief muzikaal lid, is Marlies ook op diverse andere manieren actief binnen de vereniging. Zo heeft zij zich jarenlang ingezet voor de jeugd binnen de vereniging, door het mee organiseren en musiceren binnen de jeugdfanfare. Ook vierde ze graag carnaval met de Aonhaank van de Neutetikkers en neemt ze de post- administratie van het secretariaat voor haar rekening. Verder is zij al jarenlang betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Caeciliafeest, waar tevens onze jubilarissen worden gehuldigd. Dit jaar is zij zelf aan de beurt… een bijzonder jubileum dus, met 50 bijzondere jaren om op terug te kijken!

In december 1967 werd Bert Dejalle door Jean Sassen (de toenmalige dirigent) overgehaald om als bestuurslid bij de vereniging te komen. Half december dat jaar woonde Bert zijn eerste bestuursvergadering bij en werd hij per 1 januari 1968 benoemd tot secretaris van de vereniging. Hij heeft in de eerste jaren in zijn rol als bestuurslid gezorgd voor o.a. een goede (leden)administratie, opstellen notulen en vaststellen contributie. Hij heeft onder meer ook de nog steeds actieve verjaardagsactie opgezet. In 1993 heeft Bert zijn functie als secretaris overgedragen aan Chrit Sharis en werd hij op 21 maart van dat jaar benoemd tot erelid van de vereniging wegens bewezen diensten. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds van zeer grote waarde en nauw betrokken bij onze vereniging.

Math Stevens werd in 1993 door Eric Crauwels (de toenmalige instructeur van de drumband) benaderd om mee te doen aan het bondsconcours op 18 september 1994 te Venray. Math was toen al jarenlang lid van onze fanfare. Op het bondsconcours te Venray behaalde de drumband in de 1e divisie sectie A-B toen 87,6 punten, een eerste prijs met promotie. Daarna heeft hij met de drumband nog deelgenomen aan de bondsconcoursen te Beek in 1998, Nieuwstadt in 2003 en nogmaals Nieuwstadt in 2006, waar steeds zeer goede resultaten behaald werden. De laatste 10 jaar heeft de drumband ervoor gekozen om melodisch slagwerk ten gehore te brengen en zelf grootse concerten te organiseren. Math is hierbij een van de vaste steunpilaren en heeft een zeer belangrijke inbreng met het bespelen van de (bas)marimba en het beheren van de muziekpartituren.

U bent van harte welkom om onze jubilarissen te komen feliciteren tijdens ons Caeciliafeest op zondag 18 november om 11:30 uur in de Haarderhof te Borgharen.